Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

  •  4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  •  e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 108€ ( κωδικός παραβόλου : 39 ) 
  •  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ*
  •  ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ**
  •  ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ( pdf )
  •  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( pdf )

-   Μαζί με τα δικαιολογητικά παραδίδεται και η παλιά άδεια οδήγησης.

►Η έκδοση παραβόλων γίνεται υποχρεωτικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ.

* Στους γιατρούς προσκομίζετε τις 2 από τις 4 φωτογραφίες και το βιβλιάριο υγείας.  Οι γιατροί που μπορείτε να απευθυνθείτε θα πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με το Υπουργείο Μεταφορών ( Δείτε την κατηγορία : ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ). Για καλύτερη εξυπηρέτηση είναι προτιμότερο να προγραμματίσετε τηλεφωνικά την επίσκεψη στους γιατρούς.

** Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός , τότε αντί για φωτοτυπία ταυτότητας χρειάζεται φωτοτυπία διαβατηρίου και άδειας παραμονής.