Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΚΛΟΠΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ


  • 1 ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 30€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
  • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 30€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ
  • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 9,02 €
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣΑν διεκπεραιώσει η σχολή την διαδικασία, η αίτηση εκτύπωσης και η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχουν γνήσιο υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π..