Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΚΛΟΠΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 
  • 1 ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 69,02€ ( κωδικός παραβόλου : 37 ) 
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ( pdf )
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( pdf )

►Η έκδοση παραβόλων γίνεται υποχρεωτικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ.

Αν διεκπεραιώσει η σχολή την διαδικασία, η αίτηση εκτύπωσης και η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχουν γνήσιο υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π..