Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA

Αν ο υποψήφιος δεν έχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας:

 • 4 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 50€
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 30€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15€ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ( θεωρία - πρακτική )
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 18€ ( χαρτοσήμου )
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ *
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ**
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΦΜ

 

       ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

 • 25 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 • 21 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Αν ο υποψήφιος έχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας :

 • 4 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 30€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15€ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 27,02€ ( χαρτοσήμου )
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΦΜ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ **
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

       

          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

 • 18 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


* Στους γιατρούς προσκομίζετε τις 2 από τις 4 φωτογραφίες και το βιβλιάριο υγείας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος) .
Οι γιατροί που μπορείτε να απευθυνθείτε θα πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με το Υπουργείο Μεταφορών.
Δείτε την κατηγορία : ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ
Για καλύτερη εξυπηρέτηση είναι προτιμότερο να προγραμματίσετε τηλεφωνικά την επίσκεψη στους γιατρούς.

** Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός, τότε αντί για φωτοτυπία ταυτότητας χρειάζεται φωτοτυπία διαβατηρίου και άδειας παραμονής.