Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος δεν έχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας:

 • 4 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 50€
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 30€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15€ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ( θεωρία - πρακτική )
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 18€ ( χαρτοσήμου )
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ *
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ**
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΦΜ

 

        ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:        

 • 14 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 • 31 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Αν ο υποψήφιος έχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας :

 • 4 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 30€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15€ ΓΙΑ  ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ( θεωρία - πρακτική ) ***
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 27,02€ ( χαρτοσήμου )
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΦΜ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ **
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 


         ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

 • 12 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ***
 • 11 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ***

 

 

* Στους γιατρούς προσκομίζετε τις 2 από τις 4 φωτογραφίες και το βιβλιάριο υγείας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).
Οι γιατροί που μπορείτε να απευθυνθείτε θα πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με το Υπουργείο Μεταφορών.
Δείτε την κατηγορία : ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ
Για καλύτερη εξυπηρέτηση είναι προτιμότερο να προγραμματίσετε τηλεφωνικά την επίσκεψη στους γιατρούς.

** Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός, τότε αντί για φωτοτυπία ταυτότητας χρειάζεται φωτοτυπία διαβατηρίου και άδειας παραμονής.

*** Αν ο υποψήφιος έχει δίπλωμα μικρής κατηγορίας δικύκλου και επιθυμεί να βγάλει για μεγαλύτερη κατηγορία δικύκλου οι υποχρεωτικές ώρες πρακτικών μαθημάτων είναι 7.
Δεν υπάρχουν θεωρητικά μαθήματα και θεωρητική εξέταση στην περίπτωση που ήδη υπάρχει δίπλωμα μικρής κατηγορίας δικύκλου.
Δεν χρειάζεται το e - παράβολο των 15€ για θεωρία.