Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

                    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος δεν έχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας:

 • 4 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ *
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ**
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ( pdf )
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( pdf )
 • e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ 60€ ( κωδικός παραβόλου : 20 )
 • e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ 30€ ( κωδικός παραβόλου : 28 )
 • e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ 18€ ( κωδικός παραβόλου : 61)
 • e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15€ ( κωδικός παραβόλου : 2037 )
 • e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15€ ( κωδικός παραβόλου : 2038 )

► Η έκδοση παραβόλων γίνεται υποχρεωτικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ.

        ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:        

 • 14 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 • 31 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Αν ο υποψήφιος έχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας :

 • 4 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ **
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ( pdf )
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( pdf )
 • e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ 30€ ( κωδικός παράβολο : 28 )
 • e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ 27,02€ ( κωδικός παράβολο : 62 )
 • e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15€ ( κωδικός παράβολο : 2037 )***
 • e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15€ ( κωδικός παράβολο : 2038 )

►Η έκδοση παραβόλων γίνεται υποχρεωτικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ.


         ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

 • 12 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ***
 • 11 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ***

 

 

* Στους γιατρούς προσκομίζετε τις 2 από τις 4 φωτογραφίες και το βιβλιάριο υγείας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).
Οι γιατροί που μπορείτε να απευθυνθείτε θα πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με το Υπουργείο Μεταφορών.
Δείτε την κατηγορία : ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ
Για καλύτερη εξυπηρέτηση είναι προτιμότερο να προγραμματίσετε τηλεφωνικά την επίσκεψη στους γιατρούς.

** Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος απαιτείται φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.  Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης.
 
*** Αν ο υποψήφιος έχει δίπλωμα μικρής κατηγορίας δικύκλου και επιθυμεί να βγάλει για μεγαλύτερη κατηγορία δικύκλου οι υποχρεωτικές ώρες πρακτικών μαθημάτων είναι 7.
Δεν υπάρχουν θεωρητικά μαθήματα και θεωρητική εξέταση στην περίπτωση που ήδη υπάρχει δίπλωμα μικρής κατηγορίας δικύκλου.
Δεν χρειάζεται το e-παράβολο με κωδικό 2037.